CYBER SKOLE 2000

 
 
 

SUBJECT

PROLECE JE A JA ZIVIM U SRBIJI

english

OSNOVNI CILJ PROJEKTA JE STVARANJE OSNOVA ZA NEPREDNIJU I KREATIVNIJU UPOTREBU NOVIH MEDIJA 

MALA CYBER SKOLA

PhotoShop     17-21 april
HTML i
Dreamweaver
  17-21 jul i
24-28 jul
Macromedia Flash   11-15 septembar
Internet Audio/Video   20-28 novembar
LINUX   19-22 decembar
         

VELIKA CYBER SKOLA

8-19 maj

2-13 oktobar

Sva stecena znanja bice "testirana" realizacijom projekata za koje ce polaznicima na raspolaganju stajati 2 mentora, 10 dana nakon zavrsetka skole. Ovi projekti bice tretirani kao javni i kao takvi najavljivani publici, medijima, poznavaocima i akterima novo-medijske scene u zemlji i inostranstvu. Projekti ravijeni u okviru Male skole bice realizovani u saradnji sa zainteresovanim institucijama i pojedincima iz celog sveta. Npr. kurs Internet Audio pripremamo i projekat cemo realizovati sa Radioqualiom i Australije (jedan od svetski najpoznatijih on-line eksperimentalnih radio programa) a Internet Video sa organizatorima Radiator Festival-a - festivala streaming filma i videa (Notingem, UK).

Skole su radionickog tipa, organizovane po principu mentorskog rada. U svakoj od skola je po 10 polaznika (po 2 polaznika na 1 racunar).

 

TO Podrazumeva:
- pruzanje osnovnih i naprednijih znanja i oblasti novih medija akterima domace kulturne scene, u najsirem smislu reci, putem direktnih edukativnih programa (nastavak edukativnih programa organizovanih u cybeRex-u od kraja 1998. do marta 1999. godine - kada je REX zatvoren).
-omogucavanje razvoja upotrebe novih medija u umetnosti i kulturi u nas
- medjusobno upoznavanje jos uvek ne dovoljno prijateljskih strana - umetnika i "kulturnih prakticara" sa jedne i operatera i web mastera sa druge strane.

 

 

2000 cybeRex