REX, kulturni centar Radija B92, je u teškim vremenima pokrenuo strip-ediciju GRAFIČKA ZAVERA koja je u 2000-toj godini doživela tri konceptualna izdanja: "Grafička zavera" (maj 2000; 40 stranica), "Odiseja: Srbija 2001" (septembar 2000; 100 stranica, izložba u foajeu KCB-u na osnovu konkursa, 25 radova iz cele SRJ, jedino strip-izdanje sa temom o iskustvima prethodne decenije u SRJ) i "Katarza" (decembar 2000; 36 stranica, strip-mapa kao deo projekta "Istina, odgovornost, pomirenje", radovi koji u osnovi imaju preispitivanje uloge pojedinca u zločinima koji su činjeni na ovim prostorima prethodne decenije).

Četvrti se pojavio na prvom rođendanu ovog projekta "Grafička zavera (sa teorijom grafičke zavere)" je knjiga sa stripovima 25 autora sa oko 80 tabli stripova u koloru, koja ukazuje na brojne tematske, likovne i diskurzivne vrednosti savremenog srpskog stripa. "Grafička zavera 5 " (mart 2002) predstavlja vrhunac ovog projekta kojim REX želi da uspostavi nove standarde u publikovanju stripova i podrži inovacije na polju devete umetnosti. Novo izdanje na 100 stranica, kao i prethodno, svojevrsna je mala antologija savremenog srpskog stripa jer sadrži radove više od 20 domaćih autora, kako afirmisanih, tako i debitanata. Obraćajući posebnu pažnju na likovne kvalitete, narativne modele, nudeći presek mogućnosti "pripovednih slika" - od klasičnog, komercijalnog do eksperimentalnog, "Grafička zavera 5" pruža i teorijske i prakticne argumente za redefinisanje stripa. Takode, u novom izdanju "Grafičke zavere", REX donosi i nagrađene radove sa konkursa "Muškarac, žena, grad", koji je organizovan u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom povodom gostovanja Enki Bilala u Beogradu.

Urednik Grafičke zavere: Zoran Penevski


GRAPHIC CONSPIRACY [txt in english]
(by Zoran Penevski)


GZ # 1

GZ # 2

GZ # 3

GZ # 4

GZ # 5

GZ # 6

GZ # 7

GZ # 8