PRESEK

Osnovna namera u okviru PRESEKA je da obezbedimo sredstva za direktnu komunikaciju uključenih u projekat, da omogućimo stalnost tog procesa (komunikacije), da (prvenstveno mladim) ljudima omogućimo da se 'viđaju' i zajedno razvijaju ideje - na teritoriji Srbije i bivše Jugoslavije.
PRESEK = sticanje uvida u dešavanja na različitim 'scenama' (presek kroz...)
PRESEK = nalaženje zajedničkih tačaka i uviđanje razlika (presek skupova)

PRESEK SRBIJA

PRESEK EX-YU

 PRESEK SRBIJA
Tokom svog dosadašnjeg rada uspostavili smo kontakte sa građanskim inicijativama, umetnicima, organizatorima kulturnih programa u Subotici, Novom Sadu, Pančevu, Nišu, Kraljevu, Soko Banji, Pirotu, Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru... Tokom 2000. godine pored uzajamnog predstavljanja programa započećemo i realizaciju zajedničkih projekata. Projekti će biti promovisani u saradnji sa ANEM-om i realizovani u različitim prostorima u pomenutim gradovima (Domovi kulture, Gradske galerije, klubovi, napuštene samousluge, na otvorenom prostoru...).

 • VITAMINSKI KOMPLEKS = trodnevna filmska revija u okviru koje REX prikazuje vise od 20 filmova koji promovisu niskobudžetnu filmsku produkciju i društveno angažovan autorski izraz. 'Na programu' su filmovi iz produkcije REX-a, Free B92 i dva filma evropskih autora ("Žrtva geografije" Dag Oubri, Škotska i "Put bratstva i jedinstva" Maja Vajs, Slovenija ).
  Pored prikazivanja filmova REX poziva sve zainteresovane na saradnju: prikupljamo scenarija, ideje i pomažemo inicijative koje vode ka produkciji novih filmova. REX će tokom trajanja programa organizovati neformalna druženja i razgovore sa posetiocima i potencijalnim saradnicima. Svi radovi nastali kao rezultat ovog kontakta, kao i radovi nastali u okviru ostalih REX-ovih filmskih projekata, biće prikazani - u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji. "Vitaminski kompleks" je do sada gostovao u Kragujevcu, Nišu, Užicu, Kraljevu i selima u okolini, Kikindi, Požegi, Pirotu, Valjevu, Novom Sadu.
  'Dostavljanje' novih vitamina organizuje se i pojedinačno - u Beogradu smo organizovali premijere filmova "Bombarduju li kod vas" i "Nevažni junaci" - i u specifičnim koktelima (u saradnji sa izdavaštvom FreeB92 organizovali smo razgovore na temu "Pojedinac i odgovornost" uz učešće Gorana Markovića i prikazivanje "Nevažnih junaka" u Leskovcu, Vranju, Nišu, Kraljevu, Valjevu, Paraćinu, Pirotu, Čačku).

 • OPREZNOST! - motivise lokalne autore crno-bele dokumentarne fotografije da iskažu svoje mišljenje o životu u Srbiji. Projekat povezuje aktere iz gradova-učesnika, a završava se kolektivnom izložbom radova nastalih tokom godine. Radionice će biti realizovane u 6 gradova (Kragujevac, Užice, Bežej, Novi Sad, Niš, Beograd) sa grupama do 10 učesnika. Grupe će činiti oni koji su već imali neka iskustva sa fotografijom ali i oni kojima će ovo biti prvi susret sa foto-tehnikom. REX obezbeđuje materijal i njegovo razvijanje a učesnici imaju obavezu da sami pronađu foto-aparate. Razvijaju se samo izabrane fotografije svakog od učesnika i sve one podlezu selekciji za završnu izložbu. Obaveza učesnika radionice je da uz fotografije priloze i kraće dnevničke zapise/beleške o svakodnevnom životu, koje će biti sastavni deo izložbe.

 • 2000 SRBIJA = projekat Nebojše Milikića koji za cilj ima "otkrivanje tehnologije komunikacije sa čovekom, malim ili velikim, koji je na granici izdržljivosti i na margini svakog interesovanja". To su "vežbe iz pažnje i slušanja. Trening u-vida. ...kroz igru."
  Polazeći od teze da zatvorenost i samoizolacija socijalnih grupacija (koje inače samo u interakciji dostižu smisao svog postojanja) dostižu, u Srbiji danas, žalosni vrhunac, animiramo kako poznate izlagače i izvođače, tako i osobe kojima ce ovo biti prvi ili jedan od prvih kreativnih nastupa. Ceo projekat je koncipiran kao traganje za novim načinima komunikacije pripremom i realizacijom multimedijalne manifestacije/događaja - mešavinom radova različitih medija, događaja, i prisustvovanjem u zahvalnoj atmosferi "crossover"-a. Učesnici sami biraju formu u kojoj će nastupiti (izlaganje slika ili objekata, video projekcije, performansi). Tokom tri dana trajanja događaja, biće organizovani posebni programi i poslednje veče raditi Filozofski kafe u kome cemo se bavili srpskom kafanskom politikom. Završni događaj = Centar za kulturnu dekontaminaciju - Paviljon Veljković, 20-23 oktobar.

 • Fotografska radionica KALEIDOSKOP počela je sa radom 1998. godine u okviru programa za decu i mlade Fonda za otvoreno društvo, promovišući model obuke fotografa koji afirmise autorsku individualnost, osećajnost i mentorski rad. Kaleidoskop 2 = Tokom 6 meseci, individualno će, sa svakim od polaznika raditi Aleksandar Kelić, Vesna Pavlović i Andreja Leko. Kaleidsokop 2 ima 10 polaznika - 5 iz Beograda i po jednog iz Kragujevca, Valjeva, Niša, Novog Sada i Cetinja. Svako od polaznika bira temu na kojoj će raditi tokom pomenutog perioda. Analiza izabrane teme, uključujući pregled žanra kroz istoriju, omogućiće polazniku da odredi svoj individualni put i pristup.
  Kao dodatak pomenutim kursevima biće organizovane raznorodne prateće aktivnosti: razgovori sa renomiranim fotografima i drugim vizuelnim umetnicima, posete izložbama, analize za fotografiju specijalizovane literature. Aktivnosti ove - zajedno sa grupom Kaleidoskop 3 - biće predstavljene tokom "Nedelje Kaleidoskopa" u okviru izložbi koje će predstaviti rad autora uključenih u projekat.
  Autor projekta je Vesna Pavlović, saradnici - Aleksandar Kelić i Zoran Naskovski.

 

PRESEK EX-YU

Jedna od najtežih posledica građanskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije je gubitak kontakta ljudi koji su sarađivali i komunicirali, prvenstveno onih koji se bave kulturom i umetnošću.
Uprkos ratnoj propagandi, medijskoj blokadi i nefunkcionisanju poštanskih i saobraćajnih veza kontakti nisu potpuno prekinuti. Veza je održavana na razne, ponekad i opasne, načine. Verovatno najintenzivnije kontakt su održavali ljudi koji se bave alternativnom kulturom.
Želja nam je da ponovo sagradimo i ojačamo postojeće mostove između ex-Yu republika, pokušamo da pronađemo nove pravce i modalitete daljeg razvoja odnosa i međusobne razmene umetnika iz svih država bivše Jugoslavije, u cilju kulturnog povezivanja u razvijanju međusobne tolerancije."
Polazeći sa ovih stanovišta, uz pomoć Fonda za otvoreno društvo, KulturKontakta-Austrija, Hotela Kasina krenuli smo u realizaciju projekta sa zajedničkim nazivom PRESEK 1998. Inicijalni planovi - u prvoj fazi realizacije projekta - ostali su uskraćeni za goste iz Hrvatske jer je procedura dobijanja viza za osobe koje imaju nameru da se na ma koji način tokom boravka u Srbiji javno eksponiraju veoma komplikovana i ne donosi nikakve rezultate (odgovora na podnesene zahteve - jednostavno nema, ili se specifičnim tumačenjem procedure dokumenta od podnosilaca uopste ne uzimaju).
Cilj projekta je da obezbedi infrastrukturu koja će omogućiti konstantnu komunikaciju mladih teoretičara i praktičara kulture iz bivše Jugoslavije te kako razmena postojećih tako i stvaranje novih projekata.
Procesi slični onima kroz koje smo mi prolazili odvijali su se i odvijaju se među grupama iz gradova bivse Jugoslavije: ATTACK inicijativa u Zagrebu, kulturni centar LAMPARNA u Labinu (Hrvatska), u Ljubljani postoji inicijativa za nove medije LJUDMILA i multikulturni centar METELKOVA, kulturni centar PEKARNA u Mariboru, DIA ORGANIZACIJA u Banjaluci, PAVAROTI CENTAR u Mostaru, ALTERNATIVNA SCENA ZORAN RADMILOVIĆ u Trebinju, VIDEOFACTORY u Vukovaru, različite inicijative u Sarajevu...
Planovi za zajedničke projekte već postoje, ali u velikoj meri zavise od razvoja lokalne političke situacije.

 • slovenacka scena predstavljena inicijativama koje podržava METELKOVA
 • projekat ART.ME