subota, 26.10.2002

REX - kulturni centar B92,
Jevrejska16
www.rex.b92.net

subota, 26 oktobar, 19:00 h
SLIKE TRANZICIJE -Otvaranje završna izložba

izložba traje do 31. oktobra, [12:00 - 20:00]

Nagrađeni radovi sa svake izložbe biće katalogizovani i predstavljeni na ovoj beogradskoj izložbi.

 


uvod
Projekat koji je REX - Kulturni centar B92 realizovao u saradnji sa Resurs Centrima Niša, Sandžaka, Negotina, Leskovca, Bora i klubom Urban In iz Novog Pazara realizovao u 5 gradova u Srbiji tokom 2002. godine.

Cilj projekta je bio da se putem saradnje i konsultacija sa autorima različitih profila, u oblasti vizuelnih umetnosti - kroz klasične i nove medije - tretiraju problemi sa kojima se, u ovom trenutku suočavaju stanovnici Srbije. U Nišu, Negotinu, Leskovcu, Boru i Novom Pazaru raspisan je početkom leta konkurs za umetničke i dokumentarne radove na temu SLIKE TRANZICIJE.

Tokom leta, na radionicama pod naslovom "Definisanje, generisanje i plasman umetničkog rada" pripremljeni su i producirani brojni radovi. Umetnici - moderatori radionica bili su Jelica Radovanović (Niš, Novi Pazar i Negotin) i Dragan Jovanović (Leskovac i Bor). U drugoj polovini septembra i oktobru u svim gradovima održane su trodnevne izložbe radova koji su realizovani tokom pomenutih radionica ili gotovi prispeli na konkurs.


metode
Iskustva i dostignuća savremenih umetničkih praksi i modernog izlagačkog postupka, usvojeni su kao metode za pripremu, realizaciju i prezentaciju radova. Autori projekta su se rukovodili tezom da je savremena umetnost dobar komunikacijski alat za definisanje i obradu aktuelnih društvenih tema. Nakon upoznavanja saradnika sa mogućim organizacionim pristupom ovoj akciji (u tu svrhu su predstavljeni Rex-ovi projekti koji su mogli poslužiti kao polazni obrazac) u svim mestima raspisani su konkursi i održane radionice sa umetnicima moderatorima. Radionice su sprovedene kao konsultativna pomoć u koncipiranju i pripremi radova. Rex je producirao većinu radova koje su radioničari predložili a moderatori preporučili.


strategija ''pristup svima''
Na konkursu i na radionicama podjednak tretman imali su profesionalni umetnici i polaznici koji nemaju stvaralačko ili izlagačko iskustvo. Ova ''access to all'' strategija usvojena je radi otvaranja što širih mogućnosti primena umetničkih i dokumentarnih postupaka pri obradi zadate teme. Animacija građana da pruže kreativni odgovor na socijalne, ideološke i političke izazove današnjice, je i jedna od željenih odrednica rada Resurs centara.
Imajući u vidu da veliki deo ovakvih aktivnosti spada i u domen praktikovanja osnovnih ljudskih prava projekat koji smo realizovali je u dobroj tradiciji dosadašnjih aktivnosti Odbora za ljudska prava i Civilnog Foruma uz ciju su asistenciju i angažman Resurs centri i osnovani.


izložbe
U toku pripreme i produkcije radova, kao i na završnim izložbama u svim gradovima upotrebljeni su maksimalni organizacioni i tehnicki kapaciteti saradničkih institucija i svih učesnika u projektu. Veliki deo potrebne tehničke opreme (audio, TV ili VHS) članovi Resurs Centara, naši koorganizatori ili autori radova donosili su i od kuće. Izložbe su organizovane kako u alternativnim (npr. u samoposluzi u glavnoj Niškoj ulici), tako i reprezentativnim izlagačkim prostorima (galerija 'Sopoćanska viđenja' u Novom Pazaru ili Galerija Rudarstva i metalurgije u Boru). Na svakoj izložbi nagrađena su po 3 najbolja rada. Odluke o nagradama je donosio žiri sastavljen od jednog predstavnika lokalne samouprave, jednog likovnog umetnika, jednog predstavnika Doma kulture i po jednog predstavnika Resurs Centra i Rex-a.

Na završnoj izložbi u Rex-u (otvaranje je 26. oktobra) posetioci će moći da vide sve nagrađene, jedan broj (od autora projekta) izabranih radova iz svakog mesta i nekoliko radova koji su po pozivu pristigli iz mesta u kojima je Rex prethodnih godina radio druge projekte (Pančevo, Vranje, Valjevo, Šabac).

Izlozbe su realizovane u saradnji sa:
Niškim kulturnim centrom, Galerijeom ''Sopoćanska viđenja'' Doma kulture Novi Pazar, Domom kulture ''Stevan Mokranjac'' u Negotinu, Kulturnim centrom Leskovac, Centrom za Kulturu Bor i Galerijom Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru.info

Autori projekta:
Nebojša Milikić i Katarina Živanović

Umetnici moderatori:
Jelica Radovanović (Niš, Novi Pazar i Negotin) i Dragan Jovanović (Leskovac i Bor)

Koordinator projekta:
Dušica Parezanović


Organizacija i produkcija projekta:

Rex - Kulturni centar B92, Resurs centar Niš, Niški kulturni centar, Resurs centar Sandžaka, klub Urban In Novi Pazar, Dom kulture Novi Pazar, Resurs centar Negotin, Dom kulture 'Stevan Mokranjac' Negotin, Resurs centar Leskovac, Dom kulture Leskovac, Resurs centar Bor, Centar za kulturu Bor i Galerija rudarstva i metalurgije Bor.

Medijski sponzori
:
B92, ANEM, Radio Leskovac, Radio 016 (Leskovac), TV K-1 (Leskovac), Samostalna televizija (Negotin), Radio televizija Krajina, RTV Bor, Regionalna televizija (Novi Pazar), Radio AS (Novi Pazar), Sana Press (Novi Pazar), TV 5 (Niš), RTV Nišava (Niš), City Radio (Niš), Fast Radio (Niš), Radio 013 (Niš)

Postprodukcija:
dizajn kataloga:Vlada Zarić
radio i TV montaža: Petar Savić
web dizajn: Marko Milanović
prevod: Jelena Bajić
štampa kataloga: Standard 2


 

 

*** Projekat je realizovan uz podršku Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.***

 
produkcija
REX - kulturni centar B92
© 2002