Dušica Parezanović - glavna koordinatorka programa, volonterski servis EVS
Ana Alimp
- organizatorka, PR
Miroslav Stevanović - tehnički organizator

Marko Aksentijević- tehnički organizator
Petar Savić - audio video montaža
Jovana Timotijevic - grafički dizajn
Andrej Malobabić - šank
Jelena Bajić - prevod na engleski

Koordinatori programa:
Nebojša Milikić - KEF, Flux, tribinski program
Bojan Đorđević - muzika

Bojana Ćućilović - filmski festival SLOBODNA ZONA
Katarina Živanović - Novi cirkus
Srđan Keča - filmski program

 

Jevrejska 16
11000 Beograd
Srbija i Crna Gora

tel/fax: (011) 3284 534; 3284 398; 3284 299
e-mail: rex@B92.net