BEOGRAĐANI
Beograd, 1. februar - 1. mart 2001.
REX-Kulturni centar B92

Projekat "BEOGRAĐANI - Romi u Beogradu od početka XX veka do danas" realizovan je u Beogradu od 1. februara do 1. marta 2001. godine.

Temu smo izabrali imajući u vidu činjenicu da su Romi treća po veličini etnička grupacija u zemlji - posle Srba i Albanaca a u isto vreme i ekonomski i socijalno najugroženiji deo stanovništva u Jugoslaviji. Beogradski Romi bi se mogli smatrati starosedeocima - Romi se u Beogradu prvi put pominju u prvom turskom katastarskom popisu grada i okoline iz 1536. godine. Od tada pa do danas, Roma je stalno bilo u Beogradu, više ili manje, u zavisnosti od političke situacije.

Ovim projektom, REX je hteo da doprinese iskorenjivanju rasizma i stereotipa prisutnih u našem društvu, kao i da prikaže činjenice o životu Roma u Beogradu u svoj njihovoj složenosti.
Naš cilj je bio i zalaganje za stvaranje osnovnih uslova za dostojanstven život u multikulturnim društvima (poštovanje ljudskih prava, razumevanje među pripadnicima različitih etničkih i društvenih grupa, toleranciju u odnosu na razlike).

Upoznali smo širu javnost sa životnim uslovima u romskim zajednicama - aspektom stvarnosti koji većina naših sugrađana još uvek odbija da sagleda; doprineli obrazovanju obe grupe (Roma i stanovnika Beograda koji nisu Romske nacionalnosti); naglasili razliku između stila života koji Romi odabiraju svojom voljom i onog koji im nameće društvo, te uloge državne politike u procesu integracije Roma u društvo u celini. Uključili smo Rome - prvenstveno mlade - u rad na projektu i omogućili njihovo osposobljavanje da ubuduće samostalno rade na realizaciji sličnih projekata.