DUPLA EKSPOZICIJA

Sezonu 2000. REX gradi oko teme/pitanja ULOGA UMETNOSTI I KULTURE U DRUŠTVENIM PROMENAMA polazeći od teze o umetnosti kao sredstvu komunikacije i od "ideologije" umrežavanja. Ostvarujemo ga bavljenjem podtemama kao što su: aktivizam 'novih medija', Evropski i međunarodni 'networking' kao oruđe, odnosi između mladih ljudi koji su napustili zemlju i onih koji su odlučili da ostanu, umetnosti i kultura kao medijatori, položaj invalidnih lica - praksa kulturnih centara, angažovana umetnost, aktuelna pozicija i perspektive mladih umetnika, položaj manjinskih etničkih grupa, kulturno pamćenje i 'tradicija', evropska kulturna politika i lokalna (politička) dešavanja.
Naši ciljevi su da kroz DUPLU EKSPOZICIJU: ispitamo ulogu kulture u razvoju (demokratskog) društva, radimo na stvaranju svesti o različitim 'modelima' kulture, učestvujemo u sagledavanju lokalne situacije, ponudimo mogućnosti onima koji su već aktivni na ovom polju da predstave svoje ideje i iskustva široj publici, razvijemo 'lokalne' projekte koji se bave ovom temom.

DUPLA EKSPOZICIJA biće realizovana dvostrukim nizom aktivnosti:
bolje upoznavanje vlastite situacije kroz otvorenu komunikaciju i direktan dijalog upoznavanje sa iskustvima iz inostranstva.

Nasi gosti u okviru ovog projekta biće teoretičari i praktičari iz različitih delova Evrope koji će biti povezani sa lokalnim domaćinima sličnog iskustva i / ili interesovanja. Iskustvo stranih gostiju i projekti koje su realizovali biće referentna tačka za relizaciju srodnih projekta u Beogradu i Srbiji.

-- Sandy Fitzerald -- direktor City Arts centra iz Dablina
-- Andreas Broeckmann -- aktivista u oblasti novih medija, zaposlen u V2_Organizaciji u Roterdamu, inicijator Syndicate mejling liste, osnivač mreže European Cultural Backbone
-- Hally Pancer -- fotograf, autor i moderator projekta "Documenting lifestyles" u koji su bili uključeni tinejdžeri iz Izraela i Palestine
-- Micz Flor -- aktivista u oblasti novih medija, veoma angazovan u Istočnoj Evropi
-- Jill Greenhalgh -- umetnički direktor Magradela projekta bogate pozorišne prakse

Programe i projekte realizujemo u različitim prostorima u Beogradu (Kulturni centar Beograda, Dom omladine, Bitef, Centar za kulturnu dekontaminaciju...) i Srbiji (Građanski parlament Užice, Dom omladine Kragujevac, Dom kulture - Bečej, Dom kulture Čačak, Andergraund - Niš...), aktivno smo usmereni na produkciju, evropsku saradnju (npr. projekat Mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope "Umetnost, kultura i konflikt"), nove medije i edukaciju, sa težistem na mladim autorima i publici.

PROJEKTI DUPLE EKSPOZICIJE:

OUT OF THE REAL = Aktivizam novih medija
Uloga novih medija (kao dela kulturne i umetničke prakse) u društvenim promenama postavljena je kao pitanje u okviru radionice i javnog predavanja odrzanih u REX-u i Domu omladine Beograda. U radionici je učestvovalo 26 polaznika podljenih u 4 grupe koji su radili na zajedničkom razvijanju projekata u okviru iste teze.

SRBIJA.NET = Uloga networkinga
REX je, od svojih početaka, bio veoma aktivan u evropskom networkingu. S obzirom na važnost ove vrste angažmana i povezivanja pojedinaca i institucija posebnu pažnju posvetićemo promociji networkinga u nas. Gost - Andreas Broeckmann je - pored javne prezentacije - vodio i kraće radionice sa art-menadžerima i organizatorima kulturnih programa iz Beograda i Srbije. Značajnu podrsku je učesnicima radionice svojim savetima, iskustvom i poznavanjem situacije dala prof. Milena Dragičević Šešić.

CASE = Održavanje stvaralačke komunikacije između mladih umetnika koji su napustili zemlju i onih koji su ostali
Projekat javnosti predstavlja materijale razvijene tokom saradnje na zajedničkim umetničkim radovima onih koji su otisli i onih koji su ostali - učesnika brojnih umetničkih projekata razvijenih na i oko Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (Radionica 301, Armatura, Akcelerator, Projekt X). Autor projekata je Branko Pavić.

DOCUMENTING LIFESTYLES = Umetnost kao posrednik
Od svog nastanka, REX je pokušavao da u svoj rad uključi invalidna lica kao autore, učesnike programa ili publiku. Taj zadatak nije lak jer im grad nije prilagođen i oni skoro da nemaju uslove za izlazak iz kuće ili kretanje bez pomoći koju - u najvećem broju slučajeva - ne mogu da priušte. Postavićemo pitanja vezana za njihov položaj u društvu i ukazati na praksu kulturnih centara na primeru City arts centra iz Dablina. Projekat realizujemo u saradnji sa grupom Iz kruga.

IZ KRUGA = Polozaj invalidnih lica u našem društvu i ukazivanje na praksu/ulogu kulturnih centara
Od svog nastanka, REX je pokušavao da u svoj rad ukljući invalidna lica kao autore, učesnike programa ili publiku. Taj zadatak nije lak jer im grad nije prilagođen i oni skoro da nemaju uslove za izlazak iz kuće ili kretanje bez pomoći koju - u najvećem broju slučajeva - ne mogu da priušte. Projekat realizujemo u saradnji sa grupom Iz kruga i gostovanje Sandija Fitzeralda iz City Arts centra iz Dablina.

COMING OUT WITH NICK = Drustvene grupe i dominantni kulturni modeli
Posto se postojanje takvih grupa (npr. homoseksualaca) danas jedva pominje u Beogradu - pre deset godina one su bile mnogo prisutnije! - 'obeležavamo' tu situaciju gostovanjem izložbe "100 godina prava homoseksulaca u Nemačkoj" i realizacijom projekta "Coming Out With Nick" u saradnji sa lokalnim gay aktivistima.

ANGAZOVANA UMETNOST = Primeri savremenog teatra
Da bismo ilustrovali ovu temu, koristićemo primer pozorišne prakse - lokalne (u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih teatara) i internacionalne (Dzil Grinhalgh - u svom pozorišnom radu se bavi temom prava deteta i istražuje reakcija umetnika u ratnim vremenima). Na osnovu četvorogodišnjeg iskustva uspešne saradnje sa studentima beogradske Muzičke akademije i prisustva društveno angažovanih tema u nijhovim operskim predstavama, pomoći ćemo produkciju i prikazivanje njihovog viđenja muzičkog komada "Priča o vojniku".

LJULJAŠKA = Aktuelni položaj mladih autora u Jugoslaviji, veze sa tradicijom, perspektive
Projekat (multimedijalna izložba / instalacija, dvojezični katalog, radionice i okrugli stolova na kojima ce učestvovati studenti, profesori sa beogradskih umetničkih akademija, stariji kustosi) realizujemo sa mladim teoretičarima i umetnicima - vizuelne umetnosti, muzika, novi mediji. Projekat vodi Zoran Naskovski.

SAJAM...
Živeći u društvu čije je jedno od obeležja brz zaborav, želimo da podsetimo publiku na neke od 'važnijih' datuma ne tako daleke prošlosti - 29. novembar i 1. decembar. Od '97. godine u saradnji sa Nebojšom Milikućem ova dva datuma spajamo organizovanjem "Sajma" - 'graničnih vrednosti i marginalnih pojava', 'neshvaćenih izuma', 'opravdane zloupotrebe i propalih pokušaja'. Tradiciju (i savremenost) podvrgavamo ispitivanju i u projekat uključujemo kako poznate umetnike i javne ličnosti tako i neafirmisane autore i sve zainteresovane građane. Događaj će biti dokumentovan i 'rezultati' ovog višegodišnjeg procesa objavljeni i u okviru štampane publikacije.

ROMI U BEOGRADU OD POČETKA VEKA DO DANAS
Iako je priča u osnovi lokalna, osvetljava generalne probleme položaja Roma u svetu i položaj nezaštićenih manjina uopste. Romi su starosedeoci Beograda i na ovim prostorima se svakog dana povećava. U SR Jugoslaviji oni i dalje imaju status etničke grupe i najugroženiji su deo stanovništva u zemlji - i ekonomski i društveno. Cilj projekta je da predstavi život Roma u Beogradu i način na koji ih grad tretira.

EVROPSKA KULTURNA POLITIKA I LOKALNA POLITIČKA ZBIVANJA
Deljenje evropskog kulturnog prostora poltičkim parametrima i kako se to odražava na evropsku umetnost i kulturu biće tema tribine na koju smo pozvali Eduarda Delgada - direktora Interarts-a (Opservatorij urbanističkih i regionalnih kulturnih politika) i Rejmonda Vebera - direktora obrazovanja, kulture i sporta u Savetu Evrope. Ponudićemo predstavnicima fondacija i nekim od komercijalnih sponzora evropske kulturne scene da istovremeno budu u Beogradu kako bi se razgovaralo o mogućim načinima budućeg finansiranja u kulturi.

PROJEKCIJE FILMOVA I VIDEO RADOVA
Radi omogućavanja lokalnoj publici i autorima da se upoznaju sa produkcijom iz inostranstva organizovaćemo prikazivanja inostranih filmova i video radova. Ova prikazivanja pratiće gostovanja autora i pružiti mogućnost susreta domaćih autora i publike sa stvaraocima izabranih radova (oni koji odgovore na našu 'godišnju' temu) i njihovo povezivanja sa različitim organizacijama i mrežama iz inostranstva.

'ALATI' DUPLE EKSPOZICIJE:

Naša osnovna namera je da u okviru ovog projekta obezbedimo dovoljno sredstava za kontinuiranu komunikaciju između učesnika u projektu, njihovu bilateralnu i multilateralnu saradnju, rad na zajedničkom razvijanju projekata. Ovo je, sa nase tačke gledišta, jednako važno kao i stvaranje konkretnog umetničkog 'proizvoda'. Nastavićemo, zbog toga, da održavamo i unapređujemo kontakte sa drugim gradovima u Srbiji kao i sa kolegama iz bivše Jugoslavije, razvijati sredstva i alate za stalnu on-line prisutnost.