ODRŽANI KONCERTI

četvrtak, 19. septembra 2002
koncert Orkestra Bobana Markovića

petak, 18. oktobar 2002, 20:00
koncert ansambla ZORULE i orkestra BEOGRADSKA ČALGIJA

nedelja, 24. novembar 2002, 20:00
koncert grupe MOBA

sreda, 27. novembar 2002, 20:00
koncert Bokana Stankovića i Darka Macure

četvrtak, 30. januar 2003, 20:00
koncert Ace Šišića

sreda, 19. februar 2003, 20:00
koncert grupe KAL

sreda, 12. mart, 20:00 [OTKAZANO]
koncert grupe Sira Utfila

utorak, 18. mart 2003, 20:00
koncert Aleksandra Carića

četvrtak, 20. mart, 20:00
koncetr grupe Sira Utfila

sreda, 26. mart 2003, 20:00
koncert grupe Marsija

četvrtak, 3. april 2003, 20:00
koncert grupe BELO PLATNO

 

NASTUPAJUĆI KONCERTI

četvrtak, 29. maj, 20:00
koncert romske muzike OLAH VINCE DUO